STICHTING BEDRIJFSOPVOLGING BAKKERIJ

Praktische informatie

We vertellen je graag wat er allemaal komt kijken bij het overnemen van een bakkerij.

Bakkerijen kunnen op verschillende manieren blijven voortbestaan. In veel van de gevallen vindt opvolging plaats vanuit de familie. Ook komt het voor dat een persoon die al in het bedrijf werkt het bedrijf voortzet. Dit zijn de twee minst ingrijpende voortzettingen van een bedrijf. Wanneer opvolging vanuit familie of vanuit werknemers in het bedrijf niet mogelijk is, zijn er twee andere opties. De bakkerij wordt overgenomen door een externe partij of door een andere bakkerij.

Een aankooptraject bestaat uit verschillende fasen:

Ben je ervan overtuigd datje een bakkerij wilt overnemen? Dan is het van belang dat je begint met het opstellen van een wensenlijst. Deze lijst, een zogenaamd acquisitieprofiel, is de basis waarmee je ondernemingen zoekt en beoordeelt. Door het beantwoorden van een aantal voorbeeldvragen, zoals hieronder, kun je komen tot een goed acquisitieprofiel.

 • Wil je een broodbakkerij en/of een banketbakkerij?
 • Met hoeveel personeelsleden wil je werken?
 • Wat moet de gewenste omzet zijn?
 • Hoeveel winkels wil je?
 • Welk rendement is gewenst?
 • Wat is je voorkeurslocatie voor een bakkerij? Zijn er mogelijkheden om te verhuizen of uit te breiden?
 • Hoe modern moet de bakkerij zijn in vergelijking met andere bakkerijen?

Zodra het moment is aangebroken dat je in gesprek gaat met een verkopende partij, start de kennismaking over en weer. De verkoper wil weten wat voor type ondernemer je bent en jij beoordeelt het bedrijf op basis van je acquisitieprofiel. Tijdens deze kennismaking zal veelal gebruik gemaakt worden van een geheimhoudingsverklaring. Dit voorkomt dat informatie over de organisatie op straat komt te liggen. De wetenschap dat een bakkerij van eigenaar zal veranderen, kan namelijk leiden tot onrust bij medewerkers en klanten. Concurrenten zouden hiervan kunnen profiteren.

Vervolgens volgt een traject van analyse en waardebepaling. Hiervoor heeft de verkopende partij een verkoopmemorandum opgesteld. In dit memorandum staan de verkoopmotieven. Je richt je met je analyse op financiële gegevens, taxatierapport, inventaris, huidige huurcontracten, loonstroken en arbeidsvoorwaarden, personeel, klanten en groeipotentie.

Na de eerste drie fasen wordt een maximale koopsom of een indicatie met een minimum- en maximumbedrag vastgesteld. Vervolgens ga je op zoek naar financiële middelen. Hiervoor zijn verschillende financieringsmogelijkheden. Het financierbaar krijgen van een bakkerij die je graag wilt kopen, wordt vaak gezien als grootste struikelpunt om daadwerkelijk een bedrijf over te nemen. Het is het meest ideaal om het grootste gedeelte van een overname te financieren uit eigen middelen. In een aantal gevallen is dit helaas niet haalbaar. Binnen de bakkerijsector zijn meerdere varianten van financiering mogelijk. Hieronder staan een paar voorbeelden:

 1. Eigen middelen: bijvoorbeeld overwaarde van je huis.
 2. Lening van derden: bijvoorbeeld van familie of netwerkrelaties.
 3. Bank: bijvoorbeeld rekening-courant krediet of middellange lening.
 4. Lening van de verkoper: bijvoorbeeld vaste lening of een lening afhankelijk van de toekomstige winst van de onderneming.
 5. Betalingen in termijnen, gefaseerde overname.
 6. Lening bij Kredietunie Bakkerij Ondernemers.

 

Meer informatie is ook op deze pagina te vinden. 

In deze fase begint de onderhandeling. In de meeste gevallen wordt er gestart met het opstellen van een intentieverklaring. Deze verklaring is de basis voor een mogelijk koopcontract.

In de voorgaande fasen heb je met name gebruik gemaakt van de informatie die de verkopende partij aan jou heeft gegeven. Nu ga je zelf op onderzoek uit.

 • Je bezoekt de bakkerij.
 • Je vraagt aanvullende informatie op zoals lopende leasecontracten, onderhoudscontracten et cetera.
 • Je denkt na over de benodigde (vervangings-)investeringen.
 • Je beoordeelt de vraagprijs.
 • Je voert een haalbaarheidsonderzoek of concurrentieanalyse uit of kiest voor een vestigingsplaatsonderzoek.

Wanneer de aangeboden bakkerij voldoet aan je wensenlijst en je kunt de financiering rond krijgen, dan start de onderhandeling. Bepaal van tevoren in overleg met je adviseur welke strategie je wilt voeren.

Wanneer alle bedrijfsinformatie boven tafel is, wordt het koopcontract opgesteld.

Nu de koop rond is, is het van belang dat je een aantal zaken op orde krijgt. Denk hierbij aan:

 • Vertrouwen van het personeel.
  Personeel is de belangrijkste succesfactor voor een ambachtelijke bakkerij. Gemotiveerd en vaktechnisch geschoold personeel is dan ook van essentieel belang voor een goed renderende bakkerij. Geschoold personeel brengt kwaliteit in productie, verkoop en dienstverlening. Belangrijk is om te weten dat in het burgerlijk wetboek staat dat door de aankoop van een onderneming, waarbij de wezenlijke kenmerken van de bedrijfsvoering in de onderneming behouden blijven, de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die op dat tijdstip van toepassing zijn tussen werkgever en werknemer, automatisch overgaan op de koper. Zorg dus dat je goed op de hoogte bent van de gemaakte afspraken.
 • Vertrouwen van klanten en leveranciers.
 • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
  Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bevordert de rechtszekerheid bij het zaken doen. Het Handelsregister wordt ook wel de burgerlijke stand van ondernemingen genoemd. Het geeft bedrijven en andere personen die zaken met je doen inzicht in wie de eigenaar is, hoe de rechtsvorm is en hoe aansprakelijkheid en bevoegdheid zijn geregeld.
  Meer informatie is ook te vinden op deze pagina
 • Financieel beheer.
  Het in orde hebben van je financiën is belangrijk om een onderneming draaiende te kunnen houden. Wanneer dit niet je sterkste punt is, zoek dan een boekhouder of accountant die dit voor je kan verzorgen.
  Binnen je financieel beheer heb je te maken met een drietal begrotingen:
  • Investeringsbegroting: bestaat vooral bij overname uit de overnamesom.
  • Financieringsbegroting: op basis van eigen vermogen en vreemd vermogen.
  • Exploitatiebegroting: gebaseerd op de prognose zoals je voorspelt dat de onderneming rendeert.

Het schrijven van een goed ondernemersplan is een manier om ideeën, feiten en verwachtingen helder op papier te zetten. Het is een plan waarin je je ideeën concreet maakt. Het plan geeft daarnaast antwoord op een aantal vragen. Wat ga je aanbieden, wie wordt je doelgroep, hoe ga je dit aanpakken, welke kosten zijn ermee gemoeid en wat gaat het opleveren? Het is niet altijd eenvoudig om een ondernemersplan te schrijven. Bedenk dat het tenminste de volgende onderdelen moet bevatten:

 • Concept en lange termijn visie.
 • Persoonlijke ervaring.
 • Organisatorische en juridische aspecten.
 • Marketingplan.
 • Financieel plan.

Wanneer je ervoor kiest om zelf een bedrijf te starten, worden er hogere eisen aan het ondernemersplan gesteld dan wanneer je een bedrijf overneemt.

Hier vind je twee templates van ondernemersplannen:
Qredits: sjabloon ondernemersplan
Rabobank: ondernemersplan template

Elk bedrijf moet een rechtsvorm kiezen om zo een juridische vorm te hebben. De meest voorkomende rechtsvormen in de bakkerijsector zijn de vof en de bv. Welke rechtsvorm het beste bij jou past, hangt af van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

 • Welke risico’s zijn er in jouw bedrijf en privésituatie?
 • Hoe wil je de aansprakelijkheid regelen?
 • Welke rechtsvorm biedt de meeste fiscale voordelen?
 • Wat is de rechtsvorm van het bedrijf datje overneemt?

Zie voor meer informatie:

Duurzaam ondernemen – ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd – hoeft niet moeilijk te zijn. Als ambachtelijke (banket)bakker kun je dit op verschillende manieren in de praktijk brengen:

 • door het terugdringen van voedselverspilling door slim om te gaan met retourproducten;
 • door het voorlichten van klanten over voeding;
 • door een maatschappelijke rol in je eigen regio te vervullen, bijvoorbeeld door lokale verenigingen te steunen;
 • door een goede werkgever te zijn.

Er zijn slimme en technische hulpmiddelen die je kunnen helpen om duurzaam te ondernemen. Kijk bijvoorbeeld op mvonederland.nl voor handige quick scans en een verspillingschecker. Ook je eigen digitale kassasysteem bevat vaak een tool om retouren in kaart te brengen en daarmee overschotten terug te dringen.

(Bron: NBOV)

Voedselveiligheid is een complex en belangrijk onderwerp in de bakkerij. Door voedselveilig te produceren, voorkomt je als bakker dat consumenten ziek kunnen worden van je producten. Werkgeversorganisatie NBOV verdedigt de belangen van haar leden als het gaat om een onderwerp als voedselveiligheid. Dit gebeurt door overleg met de overheid, met partners uit de sector, in Europa en door je te informeren over relevante onderwerpen, zoals zout, etikettering, Specsplaza, Riskplaza en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bron: NBOV

Iedereen kan een eigen bakkerijonderneming straten; een vaktechnische of ondernemersopleiding is formeel niet nodig. Als ondernemer krijg je te maken met allerlei rechten en plichten op het gebied van voedselveiligheid, arbeidstijdenwet en -omstandigheden, hygiëne, milieubeheer, etikettering, grondstofallergie en gemeentelijke besluiten. En kom je al gauw in contact met allerlei instanties zoals Kamer van Koophandel, BelastingdienstNederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), pensioenfonds, Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, Inspectie SZW en gemeente.

Bron: NBOV

Als startende ondernemer ben je meer dan welkom bij de NBOV: de brancheorganisatie voor werkgevers in de brood- en banketbakkerij. Speciaal voor starters hebben zij een  startershandleiding ontwikkeld met daarin alle praktische informatie die je nodig hebt. De handleiding gaat onder meer in op wet- en regelgeving, personeel, financiën, huisvesting en verschillende rechtsvormen. Starters met een instappersregistratie bij de NBOV kunnen de startershandleiding daar gratis downloaden.

Bron: NBOV

Contact

Vul het contactformulier hieronder in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op

Jouw gegevens worden niet opgeslagen maar alleen gebruikt om contact op te nemen.